Tên chính thức : Văn Viết Anh Vinh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571192
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-070-075
5. Địa chỉ trụ sở : 118/7 Ni Sư Huỳnh Liên – Phường 10 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0936174574
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

[googlemap address=”118/7 Ni Sư Huỳnh Liên – Phường 10 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]