Tên chính thức : Văn Phòng Đại Diện Sangil C&C Corporation Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313573016
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-430-459
5. Địa chỉ trụ sở : P. 4.17, Trung Tâm Thương Mại Thiên Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Phú – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Kim Tae Hwan
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”P. 4.17, Trung Tâm Thương Mại Thiên Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Phú – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]