Tên chính thức : Văn Phòng Đại Diện Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313573055
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-430-459
5. Địa chỉ trụ sở : Phòng 4.6, Tần 4, Tòa Nhà E.town 3, 264 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Li Hongjun
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Phòng 4.6, Tần 4, Tòa Nhà E.town 3, 264 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]