Tên chính thức : Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hồ Chí Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313362350
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-599-550-555
5. Địa chỉ trụ sở : Tầng 6, Tòa Nhà IPC, 1489 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 3776069337760694
7. Tên giám đốc : Vũ Văn Huy
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động thư viện và lưu trữ

[googlemap address=”Tầng 6, Tòa Nhà IPC, 1489 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]