Tên chính thức : Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603325772
3. Ngày cấp : 03-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-417-370-373
5. Địa chỉ trụ sở : 1597 Phạm Văn Thuận – Phường Thống Nhất – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 01229019980
7. Tên giám đốc : Nguyễn Phú Tình
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”1597 Phạm Văn Thuận – Phường Thống Nhất – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]