Tên chính thức : TRUNG TâM Hổ TRợ PHáT TRIểN GIáO DụC HòA NHậP KHAI TRí
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571234
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-022-490-496
5. Địa chỉ trụ sở : 129,131,133 đường 511,ấp Bàu Cạp, Nhuận Đức – Xã Nhuận Đức – Huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 37921199
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”129,131,133 đường 511,ấp Bàu Cạp, Nhuận Đức – Xã Nhuận Đức – Huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]