Tên chính thức : Trò chơi điện tử
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418668
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 56/20 tổ 20, KP Bình Đường 1 – Phường An Bình – TX Dĩ An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0904412372
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”56/20 tổ 20, KP Bình Đường 1 – Phường An Bình – TX Dĩ An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]