Ngày 4/12, UBND TP. HCM đã công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 TP. HCM. Tham dự có Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

.

Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân trao quyết định thành lập Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 TP. HCM

Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 TP. HCM có tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Urban Railways No.1 Company Limited; viết tắt là HURC1 do UBND TP. HCM làm chủ sở hữu với loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn nhà nước. Vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng, thời gian hoạt động 99 năm.

Công ty HURC1 có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình…

HURC 1 đặt Trụ sở chính tại 29 Lê Quý Đôn, Quận 3, TPHCM.

Về chức năng, HURC1 đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hành khách công cộng hệ thống đường sắt đô thị và các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được phê duyệt. Về nhiệm vụ, HURC1 chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho triển khai quản lý, vận hành và bảo dưỡng dự án đường sắt đô thị hoàn thành chuyển giao; quản lý vận hành khai thác đường sắt đô thị…

UBND TP. HCM giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. HCM chủ trì, phối hợp với trưởng ban quản lý đường sắt đô thị xây dựng và trình UBND TP. HCM ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn TP. HCM; Giao Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM xây dựng các quy định về quản lý an toàn, chất lượng trong cung cấp, sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị, các quy định về bảo trì trong quản lý, khai thác, các chương trình khuyến khích người dân tham gia giao thông vận tải đường sắt đô thị…

Hoàng Hải