Tên chính thức : Tiệc cưới Thiên Phú Quý
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419407
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 12A/28 đường Xuyên á, KP Bình Đường 1 – Phường An Bình – TX Dĩ An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0918457257
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”12A/28 đường Xuyên á, KP Bình Đường 1 – Phường An Bình – TX Dĩ An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]