1. Điều kiện đăng ký kinh doanh ?

2. Có bao nhiêu hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn ?

3. Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn ?

4. Có hạn chế số lượng thành viên của một Công ty trách nhiệm hữu hạn hay không ?

5. Trách nhiệm tài chính của thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn ?

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn có được phép phát hành cổ phiếu hay không ?

7. Ai chịu trách nhiệm quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn ?

8. Có giới hạn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty (TNHH) trách nhiệm hữu hạn ?

9. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gỉ ?

10. Đăng ký kinh doanh (TNHH) trách nhiệm hữu hạn tại đâu ?

11. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty (TNHH) trách nhiệm hữu hạn gồm những gì ?

12. Các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của thành viên là cá nhân ?

13. Nước ta có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp ?

14. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là gì ?

15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì ?

16. công ty tnhh hai thành viên trở lên là gì ?

17. Công ty hợp danh là như thế nào ?

18. Công ty cổ phần là như thế nào ?

19. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cần những gì ?

20. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cần những gì ?

21. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cần những gì ?

22. Thủ tục Đăng ký đổi tên doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cần những gì ?

23. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN)

24. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

25. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *