Quý khách muốn thay đổi tên công ty chỉ cần Fax ( Hay gửi mail ) những thông tin đến chúng tôi:

1. Bản sao giấy phép công ty và ghi chú số điện thoại liên lạc của bạn.

2. Tên công ty mới mà quý khách muốn đổi.

3. Nếu quý khách bận việc chúng tôi sẽ thay mặt quý khách ký nhận giấy đăng ký kinh doanh.

4. Chi phí thay đổi tên công ty ( chỉ thanh toán sau khi đã được cấp phép )

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi tên công ty trên giấy phép 3 ngày 600.000 đ
– Thay đổi dấu tròn 4 Giờ 500.000 đ

* Ghi chú:

– Giá trên không bao gồm thuế GTGT.
– Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.
– Điện thoại: 0909 800 099                               0903 800 099
– Văn Phòng: 08.3750 3281
– Email:    info@vnic.co                                  info@dichvucongty.com