– Quý khách có thể chọn một phần hay toàn bộ dịch vụ trong bảng báo giá dịch vụ của công ty chúng tôi, nếu quý khách cùng lúc thay đổi từ 2 dịch vụ trở lên thì phí dịch vụ thứ 2 trở lên + 100.000 đồng.

– Nếu quý khách có yêu cầu Công ty chúng tôi sẽ thay mặt quý khách nhận giấy phép kinh doanh.

– Giá dưới đây đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước

– Bảng giá dịch vụ thay đổi dưới đây chỉ áp dụng đối với khách hàng khu vục Tp.HCM, Nếu khách hàng có trụ sở ngoài khu vực Tp.HCM có nhu cầu thực hiện dịch vụ xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo mức phí cụ thể.

– Giá dưới đây không bao gồm thuế GTGT.

– Giá trên đã bao gồm lệ phí nộp tại cơ quang nhà nước.

1.1 Dịch vụ Thay Đổi Tên Công Ty:

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi tên công ty trên giấy phép 5 ngày 500.000 đ

 

1.2 Dịch vụ thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở (Công Ty/ Chi Nhánh/ VPĐD/ Địa Điểm K.Doanh):

Nếu doanh nghiệp thay đổi đến địa chỉ trụ sở mới khác quận thì phải đổi dấu tròn.

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 500.000 đ

1.3 Dịch vụ bổ sung (giảm) ngành nghề đăng ký kinh doanh :

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Bổ sung (giảm) ngành nghề trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 500.000 đ

1.4 Dịch vụ thay đổi thành viên/ Cổ đông sáng lập công ty:

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Thay đổi thành viên/ cổ đông sang lập của công ty trên giấy phép 5 ngày 500.000 đ

1.5 Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty:

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Thay đổi thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trên giấy phép 5 ngày 500.000 đ

1.6 Dịch vụ thay đổi thông tin của công ty:

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Thay đổi thông tin cá nhân (VD: số CMND; Địa chỉ thường trú, chổ ở …) 5 ngày 500.000 đ

* DỊCH VỤ PHỤ :

– Dịch vụ khắc dấu hay đổi dấu tròn ( Công An cấp ) : 500.000 đồng.

– Dịch vụ bố cáo thành lập 100.000 đ x 01 kỳ bố cáo

– Khắc dấu tên + chức danh công ty 100.000 đồng.

– Dấu vuông mua hóa đơn 200.000 đông