Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong những dịch vụ thành lập phân xưởng sản xuất…

Để thành lập phân xưởng sản xuất công ty cần cung cấp những thông tin như sau: 

A. Nếu phân xưởng sản xuất công ty được thành lập cùng một tỉnh/ thành (với công ty mẹ) thì quý khách chỉ cung cấp cho công ty chúng tôi như sau:

1. Bản sao y giấy CMND của người đướng đầu chi nhánh công ty.

2. Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Đăng ký thuế ( nếu có)

3. Bản sao y những giấy tờ như sau ( nếu ngành nghề kinh doanh của chi nhánh là ngành kinh doanh có đều kiện ):
– Giấy chứng chỉ hàng nghề và giấy CMND của người có giấy chứng chỉ hành nghề.
– Bảo sao y hợp đồng thuê nhà.
– Bằng tốt nghiệp đại học.
– Báo cáo kiểm toán.

B. Nếu phân xưởng sản xuất Công ty có trụ sở khác tỉnh/ Thành với công ty mẹ thì quá khách chỉ cung cấp cho công ty chúng tôi như sau:

1. Bản sao y của Công ty Điều lệ công ty mẹ.

2. Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Đăng ký thuế ( nếu có)

3. Bản sao y giấy CMND của người đướng đầu phân xưởng sản xuất công ty.

4. Bản sao y những giấy tờ như sau ( nếu những ngành nghề kinh doanh của chi nhánh là ngành kinh doanh có đều kiện ):

– Giấy chứng chỉ hàng nghề và giấy CMND của người có giấy chứng chỉ hành nghề.
– Bảo sao y hợp đồng thuê nhà.
– Bằng tốt nghiệp đại học.
– Báo cáo kiểm toán.

Biểu phí:

– Thành lập chi nhánh công ty 5 ngày 500.000 đ

* Lưu ý:

– Giấy CMND không quá 15 năm.

– Thời gian của những giấy tờ sao y không quá 03 tháng, kể từ ngày được chứng sao y.

– Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.

– Giá trên không bao gồm thuế GTGT.

Xin liên hệ : 0903.800099 – 0909.800099 

Email: info@thanhlapcongty.co            info@dichvucongty.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *