Để thành lập hộ kinh doanh cá thể ( Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể ) cần cung cấp những thông tin như sau:

Để thành lập mới hộ kinh doanh cá thể quý khách chỉ cung cấp cho công ty chúng tôi như sau:

1. Bản sao y giấy CMND của người đướng tên hộ kinh doanh cá thể.

2. Hợp đồng thuê, mượn nhà ( Có công chứng hoặc không có đều được).

3. Bản sao y giấy tờ chứng minh quyền hợp pháp của bên cho mượn, thuê nhà ( nêu hợp đồng thuê, mượn nhà được ký không có công chứng ).

Biểu phí:

– Thành lập chi nhánh công ty 10 ngày 1.000.000 đ

 

* Lưu ý:

– Giấy CMND không quá 15 năm.

– Thời gian của những giấy tờ sao y không quá 03 tháng, kể từ ngày được chứng sao y.

– Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.

– Giá trên không bao gồm thuế GTGT.