1. Quý khách đặt tên DNTN của mình là tên gì ?

2. Quý doanh nhân chọn địa chỉ trụ sở đặt tại đâu ?

3. Những ngành nghề sẽ kinh doanh của công ty mình ?

4. Vống đăng ký là bao nhiêu ?

5. Quý doanh nhân cung cấp thông tin chi tiết của cá nhân đứng tên chủ doanh nghiệp ?

– Họ tên:
– Số CMND:
– Ngày tháng năm sinh:
– Địa chỉ thường trú:
– Nơi ở hiện tại:
– Số cổ phần đăng ký mua:

6. Liên hệ với chúng tôi :

– Mail :  info@dichvucongty.com hay    info@vnic.co
– ĐT/Fax: (08)3750 3281 (6 Lines)
– Cầm tay: 0903 800 099  –  0909 800 099
– www.dichvucongty.com                 hay                 www.vnic.co

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký cấp con dấu (dấu cao su)

5 ngày


1.300.000đ

Những công việc phụ:

1. Bố cáo thành lập  ( 03 kỳ x150.000 đồng ):     450.000 đồng

2. Đặt bảng hiệu ( Kích thước 30 cm x 40 cm):   200.000 đồng

3. Đặt dấu tên ( chức danh ):                             100.000 đồng

4. Đặt dấu vuông ( mua hóa đơn)                       150.000 đồng

5. Hồ sơ pháp lý ban đầu                                   500.000 đồng

6. Mua hóa đơn GTGT lầu dầu                          500.000 đồng

Nếu quý doanh nhân thực hiện công việc phụ mục 5 và 6 doanh nghiệp chúng tôi sẽ miễn phí kê khai thuế tháng đầu tiên công ty của quý khách )