1. – Quý khách Download file đính kèm thanh-lap-cong-tyClick vào đây) điền thông tin thành lập công ty và gửi lại qua Email.

2. Tên công ty quý khách dự kiến thành lập công ty.

3. Địa chỉ trụ sở công ty ?

4. Ngành nghề sẽ kinh doanh của công ty mình ?

5. Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh ?

6. Quý khách cung cấp thông tin của cá nhân (hay tổ chức) đứng tên chủ sở hữu công ty ?
A. Nếu là cá nhân:
– Họ tên:
– Số CMND:
– Ngày tháng năm sinh:
– Địa chỉ thường trú:
– Nơi ở hiện tại:
– Số cổ phần đăng ký mua:
B. Nếu là tổ chức:
Thông tin về tổ chức tham giá đăng ký mua cổ phần.
– Người đại diện phần vốn góp của tổ chức.

7. Thông tin tỷ lệ tham gia góp vốn của các cá nhân tham gia góp vốn.

8. Thông tin cá nhân của người được đề cử làm người đại diện pháp luật công ty ?
– Họ tên:
– Số CMND:
– Ngày tháng năm sinh:
– Địa chỉ thường trú:
– Nơi ở hiện tại:

9. Liên hệ với chúng tôi :

– Email : info@dichvucongty.com info@vnic.co
– ĐT: (08) 62800099   –   08.62900099
– Fax: 80. 37503281
– Cầm tay: 0903 800 099  –  0909 800 099
– www.dichvucongty.com   www.thanhlapcongty.co

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký cấp con dấu (dấu cao su)

02 ngày


1.500.000đ