Để thành lập chi nhánh công ty cần cung cấp những thông tin như sau:

A. Nếu chi nhánh công ty được thành lập cùng một tỉnh/ thành (với công ty mẹ) thì quý khách chỉ cung cấp cho công ty chúng tôi như sau:

1. Bản sao y giấy CMND của người đướng đầu chi nhánh công ty.

2. Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Đăng ký thuế ( nếu có).

3. Bản sao y những giấy tờ như sau ( nếu ngành nghề kinh doanh của chi nhánh là ngành kinh doanh có đều kiện ):
– Giấy chứng chỉ hàng nghề và giấy CMND của người có giấy chứng chỉ hành nghề.
– Bảo sao y hợp đồng thuê nhà.
– Bằng tốt nghiệp đại học.
– Báo cáo kiểm toán.

B. Nếu chi nhánh Công ty có trụ sở khác tỉnh/ Thành với công ty mẹ thì quá khách chỉ cung cấp cho công ty chúng tôi như sau:

1. Bản sao y của Công ty Điều lệ công ty mẹ.

2. Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Đăng ký thuế ( nếu có)

3. Bản sao y giấy CMND của người đướng đầu chi nhánh công ty.

4. Mã số thuế đơn vị phụ thuộc ( Do cục thuế thành phố hoặc Tỉnh cấp cho đơn vị phụ thuốc)

5. Bản sao y những giấy tờ như sau ( nếu những ngành nghề kinh doanh của chi nhánh là ngành kinh doanh có đều kiện ):

– Giấy chứng chỉ hàng nghề và giấy CMND của người có giấy chứng chỉ hành nghề.
– Bảo sao y hợp đồng thuê nhà.
– Bằng tốt nghiệp đại học.
– Báo cáo kiểm toán.

* Biểu phí:

– Thành lập chi nhánh công ty 5 ngày 500.000 đ

* Lưu ý:

– Giấy CMND không quá 15 năm.

– Thời gian của những giấy tờ sao y không quá 03 tháng, kể từ ngày được chứng sao y.

– Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.

– Giá trên không bao gồm thuế GTGT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *