Tag Archives: thoát nước

02Th4/20

CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX HÀ HỢP PHÁT

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX HÀ HỢP PHÁT 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 3603705541 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HOÀNG LÂM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HOÀNG LÂM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HOANG LAM TECHNICAL SOLUTIONS COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0316170632Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TRIỆU PHÁT

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TRIỆU PHÁT 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 4401075151 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GST VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GST VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : GST VIET NAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0109106808 3.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM SÁT THIẾT KẾ NICEHOUSE

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM SÁT THIẾT KẾ NICEHOUSE 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0316170985 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN KHANG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN KHANG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0109105716 3. Địa chỉRead More…