Tag Archives: thiết bị và phụ tùng máy khác – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

20Th12/15

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Ngọc Minh Khánh

Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Ngọc Minh Khánh 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313579120 3. Ngày cấp :Read More…

20Th12/15

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang Bo Bo

Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang Bo Bo 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313557529 3. Ngày cấp : 30-11-2015 4. CấpRead More…

18Th12/15

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lâm Phát

Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lâm Phát 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313517886 3. Ngày cấp : 03-11-2015 4. Cấp ChươngRead More…

17Th12/15

Công Ty TNHH Máy May Đỗ Kỷ

Tên chính thức : Công Ty TNHH Máy May Đỗ Kỷ 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313458278 3. Ngày cấp : 27-09-2015 4. Cấp Chương Loại KhoảnRead More…

14Th12/15

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang Bo Bo

Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang Bo Bo 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313557529 3. Ngày cấp : 30-11-2015 4. CấpRead More…