Tag Archives: Sản xuất thiết bị truyền thông

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : GIA HUY INVESTMENT DEVELOPMENT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&C

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&C 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : T&C TECHNOLOGY CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0316157624Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THẮNG THỊNH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THẮNG THỊNH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 4201879878 3.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH HT AUTOMATION VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HT AUTOMATION VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HT AUTOMATION 2. Mã số Thuế : 0109097381 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH H2 TECH VINA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH H2 TECH VINA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : H2 TECH VINA CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0700836047 3. Địa chỉ trụRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VICOMEC

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VICOMEC 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : VICOMEC ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENT PRODUCTION COMPANY L 2. Mã số ThuếRead More…