Tag Archives: – Sản xuất linh kiện điện tử

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : GIA HUY INVESTMENT DEVELOPMENT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&C

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&C 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : T&C TECHNOLOGY CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0316157624Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THẮNG THỊNH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THẮNG THỊNH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 4201879878 3.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MESSO VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MESSO VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : MESSO ENGINEERING CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0109088316 3. Địa chỉRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH HT AUTOMATION VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HT AUTOMATION VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HT AUTOMATION 2. Mã số Thuế : 0109097381 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…