Tag Archives: Nguyễn Hữu Trọng

02Th4/20

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AFY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AFY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CÔNG TY TNHH AFY 2. Mã số Thuế : 2301126105 3. ĐịaRead More…

25Th2/20

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AFY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AFY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CÔNG TY TNHH AFY 2. Mã số Thuế : 2301126105 3. ĐịaRead More…

11Th7/19

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHÂN NGHĨA

Tên Doanh Nghiệp : HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHÂN NGHĨA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HTXTS NHÂN NGHĨA 2. Mã số Thuế : 0700827998 3. ĐịaRead More…

25Th10/18

VIỆN NGHIÊN CỨU Y HỌC CỔ TRUYỀN SẢN PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : VIỆN NGHIÊN CỨU Y HỌC CỔ TRUYỀN SẢN PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM 1. Tên doanh giao dịch: 2. Mã số Thuế : 0108484645 3. Địa chỉ trụRead More…