Tag Archives: ngày thành lập công ty 15/08/2019

07Th9/19

CÔNG TY TNHH EHOO DESEMBRE

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH EHOO DESEMBRE 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : EHOO DESEMBRE CO.,LTD 2. Mã số Thuế : 0315849703 3. Địa chỉ trụ sở : TòaRead More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH BAMBOOVIBES

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH BAMBOOVIBES 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : BAMBOOVIBES COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 4001187069 3. Địa chỉ trụ sở : Tổ 14Read More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH SON DEN

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SON DEN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : SON DEN COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 3603662425 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH BUL KKOCH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH BUL KKOCH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : BUL KKOCH COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0201979593 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG KHOA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG KHOA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : DANG KHOA TRADING AND REAL ESTATE SERVICE SRead More…

07Th9/19

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA AUTO GROUP VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA AUTO GROUP VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0108868761 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…