CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT BÌNH LONG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT BÌNH LONG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3801193535
3. Địa chỉ trụ sở : 130A, Tổ 5, ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Thị Thùy Trang
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Thoát nước và xử lý nước thải
– Thu gom rác thải không độc hại
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ( Ngành nghề chính)
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT TP BẾN TRE

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT TP BẾN TRE
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1301068684
3. Địa chỉ trụ sở : 51, Tán kế, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2601022121
3. Địa chỉ trụ sở : khu Phố, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT BẢO LÂM

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT BẢO LÂM
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5801396176
3. Địa chỉ trụ sở : Tổ 8, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO THUẾ QUẢN LÝ THIẾU THÔNG TIN, KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NNT

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO THUẾ QUẢN LÝ THIẾU THÔNG TIN, KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NNT
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 2601022139
3. Địa chỉ trụ sở : Khu Phố, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THANH KHÊ

Tên Doanh Nghiệp : TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THANH KHÊ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0401949772
3. Địa chỉ trụ sở : 273-275 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook