Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ

Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ 1. Tên giao dịch : MOMMY CARE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 2. Mã số ĐTNT : 0313375014 3. Ngày cấp : 30-07-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194 5. Địa chỉ trụ sở : 35 Đường 3052A Phạm Thế […]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ

Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ 1. Tên giao dịch : MOMMY CARE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED 2. Mã số ĐTNT : 0313375014 3. Ngày cấp : 30-07-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194 5. Địa chỉ trụ sở : 35 Đường 3052A Phạm Thế […]