Tag Archives: MOMMY CARE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ
1. Tên giao dịch : MOMMY CARE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313375014
3. Ngày cấp : 30-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 35 Đường 3052A Phạm Thế Hiển - Phường 7 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ - Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address="35 Đường 3052A Phạm Thế Hiển - Phường 7 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh" width="600" height="340" position="center"]

Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăm Sóc Bà Mẹ
1. Tên giao dịch : MOMMY CARE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313375014
3. Ngày cấp : 30-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 35 Đường 3052A Phạm Thế Hiển - Phường 7 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ - Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address="35 Đường 3052A Phạm Thế Hiển - Phường 7 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh" width="600" height="340" position="center"]