Tag Archives: – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán; tín dụng

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI AN DƯƠNG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI AN DƯƠNG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 5702034016 3. Địa chỉ trụRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN TRẦN

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN TRẦN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : NGUYEN TRAN DESIGN AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã số ThuếRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ VŨ GIA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ VŨ GIA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : VG TECH., LTD 2. Mã số Thuế : 0109108516 3. ĐịaRead More…

02Th4/20

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ APION

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ APION 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : APION SERVICE S AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH GIÓ NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH GIÓ NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 1702189742 3.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DMD VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DMD VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : DMD VIET NAM DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANYRead More…