Tag Archives: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU AN NHƯ

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU AN NHƯ 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : KIEU AN NHU SERVICE AND COMMERCE COMPANY LIMITED 2. MãRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEWSTAR

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEWSTAR 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : NEWSTAR INVESTMENT TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁT SẠCH PHAN THÀNH TÂN CHÂU

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁT SẠCH PHAN THÀNH TÂN CHÂU 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : PHAN THÀNH TÂN CHÂU 2. Mã số Thuế :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH HOA ĐÁ PHƯƠNG NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HOA ĐÁ PHƯƠNG NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 4201878592 3. Địa chỉ trụ sở : Tân Đức,Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MINH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MINH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : TRUNG MINH NEW URBAN AREAS COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NGHI SƠN

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SAO VIỆT NGHI SƠN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 2802831588 3. Địa chỉ trụ sở : Thôn 8,Read More…