Tag Archives: – Hoạt động của các trung tâm; đại lý tư vấn; giới thiệu và môi giới lao động; việc làm

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : GIA HUY INVESTMENT DEVELOPMENT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH U2 VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH U2 VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : U2 VIETNAM CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0601194695 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH NHI MY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH NHI MY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : NHI MY COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0316167823 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂY NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂY NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CƠ KHÍ TÂY NAM 2. Mã số Thuế : 0316154574Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH JMG VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH JMG VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : JMG VIET NAM CO., LTD 2. Mã số Thuế : 3603706626 3. Địa chỉ trụRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC KÍNH VẠN HOA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC KÍNH VẠN HOA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : KINH VAN HOA EDUCATION CONSULTANCY LIMITED COMPANY 2. Mã số ThuếRead More…