Tag Archives: dụng cụ y tế

12Th8/18

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU TÂY BẮC

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU TÂY BẮC 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆURead More…

12Th8/18

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN AN PHÚ

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN AN PHÚ 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: 2. Mã số Thuế : 5701948955 3. Địa chỉ trụ sở : Số nhàRead More…

12Th8/18

CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐỨC GIANG – HÀ NỘI

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐỨC GIANG – HÀ NỘI 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: DUC GIANG – HA NOI HEALTH LIMITED LIABILITY COMPANY 2. Mã sốRead More…

12Th8/18

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẠNH PHÚC BẮC GIANG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẠNH PHÚC BẮC GIANG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: BAC GIANG HAPPY FOODS COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 2400845238 3.Read More…

12Th8/18

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM NHẬT NGA VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM NHẬT NGA VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: VIET NAM RUSIA JAPAN FOODS AGRICULTURAL COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

12Th8/18

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI NAM VIỆT

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI NAM VIỆT 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜIRead More…