Tag Archives: Dịch vụ đóng gói

02Th4/20

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIA HUY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : GIA HUY INVESTMENT DEVELOPMENT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 2. Mã sốRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN ANH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN ANH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : DOAN ANH MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED 2. Mã số ThuếRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM MINH

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM MINH 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : TAM MINH PRODUCTION TRADING AND SERVICE S COMPANY LIMITEDRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : MANH HUNG CONSTRUCTION AND SERVICE TRADING CO., LTD 2.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN KHANG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO NGUYÊN KHANG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : THAO NGUYEN KHANG SERVICE S AND TRADING CO., LTD 2.Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI HÒA AN

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI HÒA AN 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : HOA AN TRADING AND GENARAL SERVICE S COMPANY LIMITEDRead More…