Tag Archives: đấu giá- Bán buôn nông

09Th8/18

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC IMS

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC IMS 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : IMS EDU.; JSC 2. Mã số Thuế : 0108368889Read More…

09Th8/18

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRẦN GIA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRẦN GIA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : TRAN GIA TRANSPORT AND CONSTRUCTION CO.;LTD 2. Mã số Thuế :Read More…

09Th8/18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CMA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CMA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CMA DEVELOPMENT SERVICE AND TRADINGRead More…

09Th8/18

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ADK

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ADK 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : ADK TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0108368374Read More…

09Th8/18

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SONG KIM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SONG KIM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 0315164097 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

09Th8/18

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MBA

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MBA 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : MBA STC.; JSC 2. Mã số Thuế : 0201892342Read More…