Tag Archives: – Cung ứng lao động tạm thời

02Th4/20

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI AN DƯƠNG

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI AN DƯƠNG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 5702034016 3. Địa chỉ trụRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH NHI MY

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH NHI MY 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : NHI MY COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0316167823 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH DAC FURNITURE

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH DAC FURNITURE 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : DAC FURNITURE CO., LTD 2. Mã số Thuế : 0316149479 3. Địa chỉ trụ sở :Read More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH JMG VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH JMG VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : JMG VIET NAM CO., LTD 2. Mã số Thuế : 3603706626 3. Địa chỉ trụRead More…

02Th4/20

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC GIA BẢO PHÁT

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC GIA BẢO PHÁT 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế : 3702853251 3. Địa chỉ trụ sởRead More…

02Th4/20

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAMAKI-X VIỆT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAMAKI-X VIỆT NAM 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : SAMAKI-X., JSC 2. Mã số Thuế : 0109091816 3. Địa chỉ trụ sởRead More…