Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cho biết, tháng 11/2015, HOSE đã hoàn tất ký kết hợp đồng với MSCI (tổ chức cung cấp các công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư trên toàn thế giới) cung cấp chuẩn phân ngành quốc tế GICS cho toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HOSE.

Theo chuẩn phân ngành mới, Masan sẽ chuyển từ ngành tài chính sang ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
Theo chuẩn phân ngành mới, Masan sẽ chuyển từ ngành tài chính sang ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

HOSE dự kiến sẽ chính thức cung cấp thông tin phân ngành theo GICS cho thị trường và triển khai tính toán các chỉ số ngành vào đầu năm 2016.

Theo thỏa thuận với MSCI, HOSE sẽ cung cấp miễn phí thông tin phân ngành doanh nghiệp đến Cấp 2 – Nhóm ngành cho toàn thị trường. Tùy điều kiện phát triển thị trường, HOSE sẽ xem xét thỏa thuận với MSCI để cung cấp thông tin phân ngành đến mức chi tiết hơn để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đầu tư.

MSCI cũng cấp quyền cho HOSE xây dựng các chỉ số ngành dựa trên chuẩn GICS và phát triển các sản phẩm dựa trên chỉ số ngành.

GICS là chuẩn phân ngành quốc tế do MSCI và S&P phát triển và được hầu hết các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới cũng như tổ chức nghiên cứu tính toán chỉ số sử dụng.

Chuẩn phân ngành GICS có 4 cấp độ tiêu chuẩn được áp dụng tương đồng trên các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Hiện nay có hơn 43.000 công ty và hơn 51.000 chứng khoán thuộc hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới được phân loại theo phương pháp GICS, chiếm khoảng 95% giá trị vốn hóa thị trường quốc tế, đại diện cho khoảng 90% nhà đầu tư toàn cầu. 9,6 nghìn tỷ USD được mô phỏng theo chỉ số MSCI và tất cả đều sử dụng chuẩn phân ngành GICS.

Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, chuẩn phân ngành GICS được sử dụng rất rộng rãi chủ yếu trong khối tổ chức đầu tư, ngân hàng và các công ty quản lý quỹ với tổng tài sản quản lý dựa trên chỉ số MSCI đạt gần 400 tỷ USD.

Trước khi đưa vào áp dụng Chuẩn phân ngành GICS, từ đầu năm 2010, HOSE đã áp dụng chuẩn VSIC 2007 phân ngành cho các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE.

VSIC 2007 là chuẩn phân ngành quốc gia do Việt Nam phát triển dựa trên chuẩn phân ngành ISIC (International Standard Industrial Classification) của Liên Hiệp Quốc được sử dụng để phân loại doanh nghiệp theo hoạt động kinh tế, đăng ký kinh doanh nhằm tính toán giá trị sản xuất, việc làm, thu nhập quốc nội và các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, với quy mô và nhu cầu thị trường hiện tại đã phát triển hơn nhiều so với 5 năm trước, VSIC2007 hiện chỉ còn phù hợp cho công tác thống kê kinh tế hơn là phân ngành cho thị trường chứng khoán. Do đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cần áp dụng một chuẩn phân ngành quốc tế chuyên biệt cho môi trường đầu tư. GICS là chuẩn phân ngành quốc tế do MSCI và S&P phát triển và được hầu hết các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới cũng như tổ chức nghiên cứu tính toán chỉ số sử dụng.

Một số thay đổi về phân ngành của công ty khi chuyển đổi chuẩn phân ngành từ VSIC2007 sang GICS có thể kể đến là phân ngành của CTCP Tập đoàn Masan (Mã chứng khoán MSN).

Theo VSIC 2007, MSN được xếp vào mã ngành K – Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm. Tuy nhiên, theo chuẩn phân ngành GICS, MSN được xếp vào ngành hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác thuộc mã ngành C- Chế biến chế tạo (theo chuẩn phân ngành VSIC2007) cũng có sự thay đổi phân ngành theo hướng chi tiết hơn, chuyển sang các ngành nguyên vật liệu, chăm sóc sức khỏe y tế, hàng tiêu dùng… theo chuẩn phân loại GICS.

Chí Tín