Tên chính thức : QUáN SữA Bò TươI
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418629
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 1 – Xã Trừ Văn Thố – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0934446439
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ lưu trú

[googlemap address=”ấp 1 – Xã Trừ Văn Thố – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]