Tên chính thức : Quán Dê A Đông
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419213
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : kiot số 1,131C kp đông Ba – Phường Bình Hòa – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0977080312
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ ăn uống

[googlemap address=”kiot số 1,131C kp đông Ba – Phường Bình Hòa – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]