Tên chính thức : PHụ TùNG XE GắN MáY MAI PHươNG
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418636
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : số 104, ấp Long Thành – Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 01667353184
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

[googlemap address=”số 104, ấp Long Thành – Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]