21Th12/15

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm & Sx – Chăn Nuôi Trung Dũng

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm & Sx – Chăn Nuôi Trung Dũng 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 3901210047 3. Ngày cấp : 15-09-2015Read More…

21Th12/15

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm – Dv Nguyễn Anh Nguyên

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm – Dv Nguyễn Anh Nguyên 1. Tên giao dịch : DNTN TM – DV NGUYễN ANH NGUYêN 2. Mã số ĐTNT : 3901187817Read More…

21Th12/15

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Danh

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Danh 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 4001045642 3. Ngày cấp : 30-10-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản :Read More…

21Th12/15

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến An Phát

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến An Phát 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 3603279050 3. Ngày cấp : 22-04-2015 4. Cấp Chương Loại KhoảnRead More…

21Th12/15

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Quyết Thắng

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Quyết Thắng 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 3901210015 3. Ngày cấp : 15-09-2015 4. Cấp Chương LoạiRead More…