Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Minh Trung
1. Tên giao dịch : DNTN XăNG DầU MINH TRUNG
2. Mã số ĐTNT : 6300262582
3. Ngày cấp : 28-05-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 1A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
6. Điện thoại/Fax : 0939199133
7. Tên giám đốc : Võ Minh Trung
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán buôn tổng hợp
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải đường ống
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Hoạt động cấp tín dụng khác
– Cho thuê xe có động cơ
– Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

[googlemap address=”ấp 1A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Huỳnh Phong
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 6300263120
3. Ngày cấp : 22-06-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 1, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
6. Điện thoại/Fax : 0918877577
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[googlemap address=”ấp 1, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hải Huệ
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 6300263064
3. Ngày cấp : 18-06-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
6. Điện thoại/Fax : 0905673956
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[googlemap address=”ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Bảy Châu
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 6300264759
3. Ngày cấp : 24-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 5, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
6. Điện thoại/Fax : 01629599399
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[googlemap address=”ấp 5, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Vốn Phượng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 6300265255
3. Ngày cấp : 10-09-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Số 03, khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
6. Điện thoại/Fax : 0978355810
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

[googlemap address=”Số 03, khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang” width=”600″ height=”340″ position=”center”]

Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Châu Thành
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 4401008229
3. Ngày cấp : 16-04-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-040-046
5. Địa chỉ trụ sở : Thôn Yên Sơn, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
6. Điện thoại/Fax : 0919978726
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Trồng rừng và chăm sóc rừng
– Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[googlemap address=”Thôn Yên Sơn, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên” width=”600″ height=”340″ position=”center”]