VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHƯỚC LONG

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI PHƯỚC LONG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3801193542
3. Địa chỉ trụ sở : Đường ĐT 741, khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 08/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Đặng Trung Hiếu
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MẠNH TOÀN

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MẠNH TOÀN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 1001180156
3. Địa chỉ trụ sở : Số nhà 15, ngõ 34, phường Bồ Xuyên, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 03/01/2019
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN HỮU NHÂN

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN HỮU NHÂN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 3603608516
3. Địa chỉ trụ sở : 9/2A Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 14/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN TRUNG VÀ CỘNG SỰ

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN TRUNG VÀ CỘNG SỰ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0108534825
3. Địa chỉ trụ sở : Số nhà 62, đường quốc lộ 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 03/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Đoàn Văn Hòa
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động pháp luật khác ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PỜ GO LOÒNG

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PỜ GO LOÒNG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 5600322199
3. Địa chỉ trụ sở : TDP 01, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 19/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Pờ Go Loòng
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN TRÍ

Tên Doanh Nghiệp : VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN TRÍ
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế : 0315440678
3. Địa chỉ trụ sở : 23 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 17/12/2018
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lê Thị Thúy An
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật ( Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook