Tên chính thức : Net Sky
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418280
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : kiot số 1 ,T31/1 kp Bình Thuận 2 – Phường Thuận Giao – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 01653462883
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”kiot số 1 ,T31/1 kp Bình Thuận 2 – Phường Thuận Giao – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]