Tên chính thức : Mắt Kính Điện Biên Phủ
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418386
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : 78 kp chợ – Phường Lái Thiêu – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0909914976
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”78 kp chợ – Phường Lái Thiêu – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]