Tên chính thức : HTX Nông Nghiệp Vĩnh Tân
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603322193
3. Ngày cấp : 24-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-756-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : Tổ 1 ấp 3 – Xã Vĩnh Tân – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0166 906 5717
7. Tên giám đốc : Nguyễn Tiến Dũng
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
– Vận tải đường bộ khác
– Xây dựng
– HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

[googlemap address=”Tổ 1 ấp 3 – Xã Vĩnh Tân – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]