Tên chính thức : Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phú Cường
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603320164
3. Ngày cấp : 13-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-756-010-014
5. Địa chỉ trụ sở : SN 1363/E, tổ 7, ấp Phú tân – Xã Phú Cường – Huyện Định Quán – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

[googlemap address=”SN 1363/E, tổ 7, ấp Phú tân – Xã Phú Cường – Huyện Định Quán – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]