Tên chính thức : Hiệp Phước_MST theo dõi số thu chi tiết
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603324585
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 1 – Xã Hiệp Phước – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

[googlemap address=”ấp 1 – Xã Hiệp Phước – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]