Con số này được đưa ra trước quan ngại vốn ngân hàng lại nhồi mạnh vào bất động sản…

Gần 360 nghìn tỷ đồng cho vay bất động sản

Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tập trung lớn nhất vào phân khúc xây dựng, sửa chữa, mua nhà, xây dựng đô thị (chiếm trên 60%).

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố những dữ liệu cần thiết để xác định diễn biến và quy mô nguồn vốn ngân hàng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản.

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản liên tục có sự tăng trưởng trong thời gian qua (năm 2012 là 14%, năm 2013 là 14,7%, năm 2014 đạt 15,2%), tuy nhiên xét về tỷ trọng thì tăng không nhiều.

Tốc độ tăng trưởng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 14,59% (cao hơn khoảng 2,5% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 9 tháng đầu năm 2015).

Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 9/2015 chiếm tỷ trọng 8,05% tổng dư nợ tín dụng, so với cùng kỳ năm 2014 thì mức tăng không đáng kể (9 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng 11,85%, tỷ trọng 7,86%).

Với tỷ trọng trên, tính theo tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tính đến tháng 9/2015 với 4.451.893 tỷ đồng, thì con số dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tương ứng là 358.377 tỷ đồng.

Cũng theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tập trung lớn nhất vào phân khúc xây dựng, sửa chữa, mua nhà, xây dựng đô thị (chiếm trên 60%).

Còn theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20/9/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 59.395 tỷ đồng (giảm 53,8% so với quý 1/2013).

https://admarket.admicro.vn/images/logo_slide/vneconomy.jpg