Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử La Hoàng Long
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313570791
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-550-579
5. Địa chỉ trụ sở : 79/50 Trần Văn Đang – Phường 09 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”79/50 Trần Văn Đang – Phường 09 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]