Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Giải Trí Nguyên Phúc
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313576384
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-400-401
5. Địa chỉ trụ sở : Căn Hộ 10-N8,chung cư Phúc Yên 2,số 31-33 Phan Huy ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0919154499
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[googlemap address=”Căn Hộ 10-N8,chung cư Phúc Yên 2,số 31-33 Phan Huy ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]