Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Thoa
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603320277
3. Ngày cấp : 16-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Số 90, tổ 3, ấp Ngọc Lâm 3 – Xã Phú Thanh – Huyện Tân Phú – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0613696100
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Số 90, tổ 3, ấp Ngọc Lâm 3 – Xã Phú Thanh – Huyện Tân Phú – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]