Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Gia Công ép Cọc Phú Quý Kim
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313577028
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-087
5. Địa chỉ trụ sở : Số 5 Phước Thiện – Phường Long Thạnh Mỹ – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0912 782 079
7. Tên giám đốc : Lê Thế Hào
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[googlemap address=”Số 5 Phước Thiện – Phường Long Thạnh Mỹ – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]