Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Vũ Văn Thiện
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702420307
3. Ngày cấp : 03-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-311
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 512, tờ bản đồ số 33, tổ 1, khu phố 6 – Phường Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Vũ Văn Thiện
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[googlemap address=”Thửa đất số 512, tờ bản đồ số 33, tổ 1, khu phố 6 – Phường Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]